Ankieta adopcyjna

Każdą chętną osobę prosimy o zapoznanie się z naszą ankietą adopcyjną, pozwoli nam ona poznać Państwa preferencje i oczekiwania wobec przyszłego podopiecznego jednocześnie będziecie Państwo mogli przemyśleć własne potrzeby, odpowiedzieć na trudne pytania związane z adopcja psiaka.

Ankieta uświadamia również przyszłym właścicielom odpowiedzialność, jaką biorą na siebie adoptując TTB. Kolejnym etapem jest wizyta przedadopcyjna. Adoptując psa ze Stowarzyszenia TTB Poznań, wyrażacie Państwo zgodę na podpisanie umowy adopcyjnej oraz utrzymywanie kontaktu z przydzielonym koordynatorem.

Stowarzyszenie nie transportuje psów. Po wybranego psa należy przyjechać osobiście!!!

ANKIETY, W KTÓRYCH ODPOWIEDZI BĘDĄ OGRANICZAĆ SIĘ JEDYNIE DO „TAK/ NIE”, W PYTANIACH OTWARTYCH, NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ.

Prosimy o udzielenie szczerych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszystkie pytania.

Prosimy czekać na kontakt telefoniczny z naszej strony.

* Pola wymagane

    Dane osobowe

    Jaka jest państwa sytuacja rodzinna i mieszkaniowa?

    Państwa oczekiwania

    Informacje przedadopcyjne

    Wypełniając ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu mail oraz numeru telefonu, w celu przeprowadzenia procedury adopcyjnej. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie TTB Poznań.*